Späť na úvodnú stranu                             Späť na úvodnú stranu
Kachlový sporák
      Kachlový sporák je zariadenie určené k pravidelnému vykurovaniu a príprave jedál. Jedná sa o veľmi univerzálne zariadenie, ponúkajúce okrem kvalitného kachliarskeho remesla a pocitu tradície vynikajúce vlastnosti zdroja tepla a kuchynského spotrebiča. Možnosť vykúriť celý dom alebo chalupu (pri použití teplovodného výmenníka), uvariť obed, upiecť koláč neponúkne žiadne doposiaľ poznané vykurovacie zariadenie

      Sporák je možné postaviť ako "kobkový" (zvýšená časť s rúrou, prípadne sušičkou alebo medencom - zásobníkom teplej vody) alebo "stolový" bez zvýšenej časti.

      V obidvoch prípadoch je ohnisko uložené priamo pod platňou, vystlané šamotovými tehlami a tvarovkami. Je možné mu vytvoriť hlbšiu šachtu na zväčšenie priestoru pre prikladanie paliva a tým dosiahnuť vyšších teplôt pri spalovaní. Pod ohniskom je umiestnený popolník. Z priestoru ohniska je plameň vedený pod celou plochou platne do systému ťahov tak, aby bolo možné využiť pre pečenie v rúre alebo ohrev vody v medenci čo najväčšiu plochu.


Výhody

      Kobkové sporáky ponúkajú vďaka väčšej ploche plášťa vyšší plošný výkon, zaujímavejšie možnosti priestorového ztvárnenia, možnosť zabudovania objemného medenca alebo dvoch rúr (jedna na pečenie a druhá sušenie). Oproti tomu stolové sporáky sú vhodnejším riešením do menších priestorov a tiež sú cenovo dostupnejšie. Spoločnými výhodami sú určite už spomenutá univerzálnosť a bohatá ponukaúžitkových vlastností.

      Všetky platňové sporáky sú tiež pomerne pohotovým vykurovacím zariadením. PLatňa je tvorená nerezovými alebo liatinovými plátmi, ktoré majú vynikajúcu tepelnú vodivosť, čím sporák odovzdáva podstatnú časť svojho výkonu práve veľkou plochou platne. K tomu sa pridávajú veľmi dobré akumulačné vlastnosti použitých kachlíc, ktoré robia sporák sporákom.


Nevýhody

      Ako nevýhoda sa môže javiť spotreba paliva v prípade, že sú využívané všetky možnosti kachlového sporáku súčasne, teda varí sa na platni, pečie v rúre a ešte je napríklad využitý teplovodný výmenník pre ohrev vody do ústredného kúrenia. Vzhľadom k ponúknutému výkonu a mnohostrannosti však nemožno hovoriť ani o nevýhode, je to jednoducho bežný pomer medzi dodanou energiou a energiou využitou.

      Kachlové sporáky môžeme jednoznačne doporučiť ako pre rekreačné objekty obývané príležitostne, tak pre rodinné domy a iné trvale obývané priestory.hore

© 2010  |  krbypecekominy.sk  |  info@krbypecekominy.sk 
Všetky práva vyhradené