Späť na úvodnú stranu                             Späť na úvodnú stranu
Komíny
      Komíny sú konštrukčné prvky budov u ktorých sa zákazníci z hľadiska krbov dopúšťajú asi najväčšieho množstva chýb. Stavajú sa so zbytočne veľkým alebo príliš malým priemerom, často na nesprávnej strane objektu, kde má vietor tendenciu zrážať spaliny späť do komína. V mnohých prípadoch sa tak stane preto, že pri projektovaní a začatí stavby domu nie je zákazník rozhodnutý, aký spotrebič do komína zapojí. Preto je vhodné už pri samotnom projektovaní obrátiť sa na odborníkov a prekonzultovať výber, návrh a stavbu komína v tomto štádiu. Aj keď sa u nás v posledných rokoch používajú hlavne moderné prefabrikované komíny platí, že nie je komín ako komín a ak chceme aby spotrebič do neho pripojený fungoval správne, musíme mať

"správny spotrebič zapojený do správneho komína".

      Konštrukciu komína, jeho návrh a výpočet technických parametrov, samotnú stavbu a ďalšie potrebné údaje je nutné riešiť v súlade s platnými normami.


      Komínové teleso, ktoré najviac vyhovuje podmienkam novej normy, teda požiadaviek, aby životnosť komína odpovedala životnosti budovy, je podľa praxe a výzkumu je troj a viacvrstvové komínové teleso. Vzhľadom na tieto požiadavky je potrebné, aby jednotlivé vrstvy komínového telesa spĺňali:

1. vnútorná časť, (komínová vložka) má byť čo najtenšia, aby sa čo najskôr ohriala na prevádzkovú teplotu a tým sa skrátil čas, za ktorý sa na nej po zakúrení alebo v prípade silných mrazov zráža kondenzát. Táto časať musí byť kyselinovzdorná a zároveň dobrým vodičom tepla. Nesmie sa poškodiť priamym dotykom plameňa a nesmie praskať pri teplotných výkyvoch, napr. pri rýchlom zakúrení či zapálení horáku u vykurovacích spotrebičov na ušľachtilé palivá.

2. ďalšia vrstva, väčšinou stredná časť steny komínového telesa, musí byť tiež kyselinovzdorná a nehorľavá. Jej hlavnou úlohou je čo najkvalitnejšia izolácia (zabránenie prechodu tepla k vonkajšej vrstve).

3. komín musí byť zvonku chránený a zpevnený nosným plášťom odolným proti poveternostným vplyvom.hore

© 2010  |  krbypecekominy.sk  |  info@krbypecekominy.sk 
Všetky práva vyhradené